Søker om ny høyde for høyhus

På grunn av en glipp med heistegningen blir Rogalands høyeste bygg 1,4 meter høyere enn det som først ble godkjent i regulerings-planen. Nå blir topphøyde trolig 65,4 meter.