16-åringer kjørte ulovlig

Ble levert til foreldrene med avskiltet bil.