• Jan Inge Haga

Russen mener pressen bør få fri adgang

Russ som alt var på plass i Kongeparken i går, mener i hovedsak at pressen bør få fri tilgang til Landstreffet.