• Jon Ingemundsen

Birkeland (H) vil ikke tre av

Olav Birkeland anser seg som inhabil i behandlingen av sentrumsplanen, men ønsker å lede det øvrige kommuneplanarbeidet i Sandnes. Flere politikerkolleger mener det er uklokt.