• Lars Idar Waage

Stavanger vil - Sola får det til

Sola kommune tilbyr unge førstegangsetablerere selveierboliger til rundt 1 million kroner. Og det uten at de selv må være med å bygge.