Rosseland skule skaper debatt

Når byggingen av Rosseland skole starter om mindre enn ett år, må to tredjedeler av elevene skysses til Lye og Bryne.