Over halvparten strøk i kroppslære

52 prosent av førsteårs— studentene på syke- pleierutdanningen ved UiS strøk i anatomi og fysiologi. 29 prosent strøk i faget generell sykepleie.