Fare for kaos på Lauvvik

Når tre ferjer skal bruke Lauvvik ferjekai i sommer, er det stor fare for at det tidvis kan oppstå kaos.