Det grønne gulls voktere

Turistforeningene vil bli grønnere. I Sirdal skal «Gofarbu» friste flere til å vandre utenom villreinens rike.