• Knut S. Vindfallet

– Umulige ferjekrav fra Finnøy