• RIKTIG ELLER FEIL? Mens kjøreskoler i Bergen vil betegne dette som unødvendig bruk av blinklys, ville det blitt applaudert i Stavanger, Oslo og Tromsø. Alle er imidlertid enige om at det er valgfritt å blinke. Sveinung Bendiksen

Forbilder i rundkjøringen