Tomter bare for kleppsbuer

Er du ikke kleppsbu, må du se langt etter kommunal tomt i Klepp.