Brueland ser framover

Norwegian Wood ble til No Wood i Brueland barnehage. Styrer Torill Damm klarer å holde motet oppe selv om pionerbygget er skrinlagt.