Betongkoloss kan bli kirke

Hinna kirke har planer om å begynne med gudstjenester i Skrå— tårnet i Jåttåvågen.