Måker en plage for industribygg, fuglefjell kan bli løsningen