• Jone Laugaland

Kraftige kutt i Finnøy

Både skuletilbod, eldreomsorg og legevakttenesta står lagleg til for hogg når Finnøy-budsjettet for neste år nå skal utarbeidast.