Nøster opp kokain-nett

Politiet er i ferd med å rulle opp en omfattende kokainsak her i distriktet. Det dreier seg om større mengder av det farlige stoffet.