• Hans E.H. Jacobsen

Forslag i Sirdal: Seks hoteller, 1500 hytter

Hotell i Tjørhomfjellet er regulert, men ikke bygd. Nå følger Ådneram, Fidjeland og Sinnes etter.