• Egil Eriksson.

Vil ha kontroll over havnekassen

Forslag til ny havnelov gir flere Sandnes-politikere håp om i framtiden å kunne hente ut deler av de bokførte verdiene i havneforetaket, totalt 330 millioner kroner.