• Det blir stadig flere av denne typen båter på sjøen. Hydrolift og tilsvarende båter er skapt for fart. I helgen kom et tjuetalls fartsbåter rasende inn Riskafjorden og passerte Riskaholmene for full musikk. Det kan være svært utrivelig å møte en slik som kommer mot deg i fra 50 til 100 knops fart. Det blir lett bølger av slikt. (Foto: Sveinung Bendiksen)

På sjøen skal du holde: «Sikker fart»