• Viktor Klippen

SFT avgjør støystrid til høsten

Helt siden 1996 har det vært uenighet mellom Jernbaneverket og Sandnes kommune om bygging av godsterminal på Ganddal ville kreve at boliger ble innløst.