• Tor Inge Jøssang

Bobiler må vike

I sommer blir bobilistene bedt om å slippe andre forbi på de smale og svingete ryfylkeveiene.