Usikker framtid for Bygdaposten

Jæren Avis, gjennom dotterselskapet Strand— buen, blir suverent største eigar i Bygdaposten, om Hjelmeland sel aksjane sine. Selskapet sitt mål om ei felles lokalavis for Ytre Ryfylke er nær.