Fremmedspråk på visse vilkår

Bør Universitetet i Stavanger tilby flere fremmedspråk?