Provosert av politiets lønnskamp

Politiets lønnskamp får tollere, yrkesbefal og kriminalomsorgen til å rasle med sablene. De roper et varsko om at deres lønns— og arbeidssituasjon er like prekær.