Hjemmetjenesten får tilsyns-kritikk

Arbeidstilsynet har avdekket at ansatte i hjemmetjenesten i Sandnes ikke har fått god nok opplæring i å melde om avvik eller håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.