Bruken av areal i regionen må overstyrast

Bustad— og nærings- utbygging i Stavanger- regionen sine 14 kommunar må samordnast i endå sterkare grad enn tilfellet er i dag.