Uenighet om tre nevro-punkter

— Det er uenighet på tre punkter, nemlig Parkinsonoperasjoner, visse hjernesvulst- operasjoner og ikke minst ansettelsesforhold mellom SUS og Helse Vest, sier Odd Arild Kvaløy.