Mulig omkamp om overformynder-jobben

Sivilombudsmannen ber kommunen revurdere etter at ny formann i overformynderiet ble tilsatt uten at stillingen var lyst ut.