• Dette synet kan skape farlige situasjoner på veiene, mener FTU. (Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand)

Bobiler skal sist i køen