To avdelingsledere på akuttmottaket gikk på dagen

Sykepleierforbundet ber fylkeslegen vurdere pasientsikkerheten ved akuttmottaket på SUS. Tirsdag sluttet to avdelingsledere med umiddelbar virkning.

Situasjonen ved akuttmottaket ved SUS er ytterligere tilspisset. Tirsdag trakk to avdelingsledere seg med umiddelbar virkning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Tillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund (NSF) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) har varslet fylkeslegen om forholdene ved akuttmottaket.

Nå har avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier på akuttmottaket trukket seg med umiddelbar virkning.

– Grunnen er stor belastning i å stå i stillingene. Nå jobber vi videre i samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte for å finne gode løsninger på arbeidsplaner i akuttmottaket, sier klinikksjef Erna Harboe.

– Vi vil også behandle bekymringsmeldingen når den kommer til oss. Det gjør den sikkert ganske snart, legger hun til.

Klinikksjef Erna Harboe.

Foretakstillitsvalgt i NSF, Aud Riise og hovedtillitsvalgt Gunn Elin Rossland, vil at fylkeslegen undersøker forholdene ved akuttmottaket.

Etterlyser tiltak

– Vi vil at fylkeslegen skal undersøke om pasientsikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt ved mottaket. Vi skulle også ønsket at fylkeslegen vurderer bekymringen fra de ansatte for at de skal komme opp i en fatal situasjon. De ansatte sier også til oss at de har en annen opplevelse av situasjonen enn det ledelsen har, sier de.

I brevet til fylkeslegen skriver NSF at bakgrunnen for henvendelsen er utfordringer knyttet til bemanning, kompetanse og erfaring blant ansatte som får konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet.

«De ansatte ved avdelingen har bedt tillitsvalgte om å rette bekymringen til fylkeslegen fordi de erfarer at det ikke blir iverksatt nødvendige tiltak for å bedre pasientsikkerheten», heter det i brevet.

Ifølge brevet har tillitsvalgt rettet en skriftlig bekymringsmelding internt til ledelsen.

«Innholdet har vært rettet mot manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Dette har medført høyt arbeidspress og høyt sykefravær. Den interne bekymringsmeldingen har ikke ført til endringer som har bedret de nevnte forholdene. Vi anser saken som så alvorlig at vi ser oss nødt til å melde saken til fylkeslegen for en vurdering av pasientsikkerheten».

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus sier hun gjennom jevnlige møter med ledelsen ved SUS er orientert om situasjonen ved akuttmottaket.

– Men når det kommer opp en bekymringsmelding i en sak som dette, ber vi om en redegjørelse for hvordan de jobber og hvilke tiltak som eventuelt blir satt inn, sier hun.

På grunn av bekymringsmeldingen fra NSF vil hun be om kopi av de interne prosessene som har foregått på sykehuset.

Tilsyn ikke opprettet

– Jeg vil ikke si kalle dette et formelt tilsyn, men det er en oppfølging av bekymringsmeldingen. Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø henger tett sammen. Det er sykehuset som kjenner forholdene aller best. Derfor er det ledelsen som, i samarbeid med de ansatte, identifiserer hvordan dette best kan løses, sier hun.

– Er dette en sak som i hovedsak dreier seg om dårlig økonomi?

– Her er både økonomi og grunnbemanning trukket fram. Samtidig har sykefraværet vært oppe i ti prosent. Da dreier dette seg sannsynligvis også om hvordan en skal få dekket opp hullene i vaktplanen, sier hun.

– Her er ledelsen helt tydelig på at de har satt inn kompenserende tiltak og vurdert at det er forsvarlig å være i akuttmottaket til enhver tid.

– De ansatte frykter at det i verste fall kan skje dødsfall som følge av situasjonen, lignende det som skjedde ved Haukeland for en tid tilbake?

– Jeg mener det er helt feil å ta enkelthendelser fra et annet sykehus og la det være styrende for hvordan en planlegger og styrer ved et annet, sier fylkeslegen.

Aud Riise er foretakstillitsvalgt ved Stavanger universitetssjukehus.
Publisert: