• De fire ordførene på Nord-Jæren vil ha en avklaring om hva de kan endre på i finansieringspakken i byvekstavtalen. Ole Ueland, Sola, fra venstre, Kristine Enger, Randaberg, Stanley Wirak, Sandnes, Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister og Christine Sagen Helgø, Stavanger. Geir Søndeland

Wirak: - Vi må få klarhet i om størrelsen på bomavgiftene og rushtidsavgift kan endres lokalt

De fire ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren møter torsdag staten til nye forhandlinger om byvekstavtalen.