• Politimester Hans Vik er toppsjef i et nykomponert politidistrikt som er i ferd med å bli mye mer effektivt. Men fortsatt er det områder som blør, medgir Vik. Anders Minge
    Galleri

Særlig på ett felt ville politimesteren gjort mye mer

De 1250 ansatte i Sør-Vest politidistrikt skal levere raskere og bedre politiarbeid med den nye organiseringen av politidistriktet. Men fortsatt er det områder som blør, innrømmer politimester Hans Vik.