Tommy Tengesdal åpnet milliardprosjekt i Egersund

Aker Solutions i Egersund startet tirsdag jobben med å bygge ny modul til Trollfeltet som vil gi milliarder til statskassen. - Miljøprosjektet vil fortrenge kullkraft, sier Bjørn Laastad i Equinor.

Tommy Tengesdal fikk nylig fagbrev i i Kutt og brennefag. Flammen på bildet kutter det aller første stålet som skal til milliardmodulen på Trollfeltet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Aker Solutions i Egersund er tilbake i god, gammel form. Nå blir knekken som kom da bunnen falt ut av markedet for noen år siden sett på som nyttig. Bedriften fikk skjerpet konkurranseevnen. Snart er virksomheten igjen oppe i 1500 ansatte. Akkurat nå arbeider avdelingen i Egersund med 17 prosjekter for Equinor. Det største er den nye prosessmodulen til Trollfeltet.

– Dette er et miljøprosjekt som vil fortrenge kullkraft på kontinentet. Det er godt dokumentert at gass fra Norge fortrenger kull. Vi er veldig stolte og ydmyke over å få jobbe fram et prosjekt som gir så mye tilbake til samfunnet, sier Bjørn Laastad i Equinor.

Viktig

Han skryter samtidig av samarbeidet med Aker Solutions i Egersund og forteller at prosjektet er «veldig lønnsomt». Ballanseprisen er på under 10 dollar fatet.

– I nåverdi snakker vi om 189 milliarder kroner. Dette er den tredje og siste utbyggingsfasen og dette prosjektet er et av de viktigste Equinor jobber med for tiden, sier Laastad.

Bjarne Berentsen ved Aker Solutions i Egersund følger opp.

- Det er et fantastisk eventyr vi opplever på bedriften med 17 Equinor-prosjekter under arbeid.

Levetid

Byggingen skjer på verftet i Egersund, mens ingeniør- og prosjekteringsarbeidet skjer i Bergen. Prosjektet vil gi rundt 500 årsverk. Det hele skal settes sammen i 2020 og produksjonsstart er satt til 2021. Den nye modulen vil forlenge levetiden på Troll-feltet til 2050.

Troll inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel, og utgjør selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon. Troll er også blant de største oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen. Det er ventet at de enorme gassreservoarene 1400 meter under havoverflaten vil kunne produsere i minst 70 år.

Troll er den største gassprodusenten på norsk sokkel og leverer alene 7-8 % av Europas daglige gassforbruk.

Feltet har siden oppstart i 1995 generert inntekter på anslagsvis 1400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag.

Bjørn Laastad i Equinor forteller at 70 prosent av alle leverandører til prosjektet er norske.

Bjørn Laastad i Equinor og Tommy Tengesdal, nyutdannet hos Aker Solutions, fikk æren av å trykke sammen på den grønne startknappen.

Tengesdal

I en av hallene står maskinene som skjærer stålplatene. Mye av dette foregår vanligvis i Polen og så leveres det i Egersund, men bedriften på Eigerøy har to maskiner som kan gjøre jobben. Tommy Tengesdal er en av de unge egersunderne som satser på en framtid i Aker Solutions. Denne uken fikk han fagbrev i Kutt og brennefaget. Det er kun to andre på bedriften som har denne utdannelsen.

– Jeg opplever det som veldig spennende. Hver stålplate er forskjellig, sier han mens han venter på å trykke på den grønne knappen sammen med Bjørn Laastad i Equinor.

Det er igjen tid for kakespising på Aker Solutions i Egersund.
Publisert: