• Skolesjefen i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, Jarle Aasland

Stavanger kommune får stryk på skolemiljø

Stavanger kommune gjør ikke nok for å sikre at elever har det trygt og godt på skolen, ifølge Fylkesmannen i Rogaland.