• Dommen mot 44-åringen som har erkjent grov økonomisk utroskap, ble skjerpet i Gulating lagmannsrett. Jarle Aasland

Aksjespekulering førte til grov økonomisk utroskap: Overførte 115 millioner kroner til eget selskap

Over en periode på ti år overførte 44-åringen store beløp over til sitt eget heleide selskap fra selskaper som han rådet over.