Brannmann Nermoens metode gir prisdryss

Branninspektør Øyvind Nermoens metode har gitt flere priser. Torsdag ble han kåret til Årets brannmann 2018.

Branninspektør Øyvind Nermoen besøker Kenneth Skien i en kommunal bolig på Sola.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Høsten 2017 publiserte Stavanger Aftenblad reportasjeserien “Når alt rakner”. Her fulgte Aftenbladet branninspektør Nermoen og hans kolleger i deres arbeid for å nå inn til mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser, det som kalles ROP-pasienter. Mange i denne gruppen trenger svært mye hjelp, men er også svært vanskelig å hjelpe.

Les også

LES DENNE: Når alt rakner

I reportasjene fikk vi innblikk i hvordan Nermoen og hans kolleger jobbet for å få innpass. Grunntanken: Alle skal få hjelp. Ingenting er umulig.

Gjennom fortellinger og fotografier fikk vi innblikk i hvordan flere stenger seg inne. Hvordan hjem gjøres om til søppelfyllinger der matavfall, skrot, ølbokser, spritflasker og sprøytespisser, og noen ganger urin og avføring, gjør hjemmene ubeboelige.

Vil lære av Nermoens metode

Arbeidet til Øyvind Nermoen og hans kolleger i Rogaland Brann og redningstjeneste har fått oppmerksomhet. Nermoen ble torsdag kåret til Årets brannmann 2018, og i september ble forebyggende avdeling ved Rogaland Brann og redning tildelt Funkisprisen.

– Det er ikke gitt for alle å være som Nermoen. Han har en spesiell personlighet og en egen måte å kommunisere på, men måten han jobber er eksempel til etterfølgelse, sier Lars Brenden som har ledet nominasjonskomiteen.

– Det handler ikke bare om å få på plass en røykvarsler eller et brannslukningsapparat. Det handler om å gi denne gruppen mennesker en bedre livssituasjon.

– Vi skal lære av hans metode, sier Brenden.

Øyvind Nermoen blir tildelt prisen som Årets Brannmann, av redaktør Lars Brenden i tidsskriftet Brannmannen.

Satte dagsorden

– Han har blant annet en Ja-liste. En liste som består av navn og nummer til folk i byråkratiet han vet tar tak når ting må skje. Han hjelper mennesker gjennom byråkratiet, og inn i en bedre livssituasjon.

– Nermoen har arbeidet opp mot risikoutsatte grupper over lang tid. Nå har han også greid å sette dette viktige arbeidet på dagsorden. Han har blant annet fått helseministeren på banens, sier Brenden.

Utradisjonell og omsorgsfull

I september ble Rogaland brann og redning også tildelt Funkisprisen for sitt arbeid med forebygging. Begrunnelsen er blant annet branninspektør Nermoens utradisjonell og omsorgsfull tilnærming i arbeidet med mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser. De viser også til oppsiktsvekkende reportasjer i Stavanger Aftenblad, der det settes søkelys på uverdige boforhold for mennesker med rus og psykiske. De skriver videre:

“Rogaland brann og redning har en unik kombinasjon av faglig dyktighet og gode holdninger. De viser omsorg og fleksibilitet samtidig som de er tydelige på arbeidets formål. Gjennom sitt arbeid og positive holdninger bidrar de til å heve livskvaliteten til våre brukere, og er derfor verdige denne priser.”

Funkishuset som er lokalisert i Sandnes får støtte av flere kommuner og har som mål å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige over 18 år.

Les også

Når alt rakner-debatten: Mistro, kritikk og engasjement

Vil ha flere Ja-folk og ledere

– Jeg har fått pris på grunn av alle de gode ja-folkene. Både internt i brannvesenet og i hjelpeapparatet ellers, folk som vet hvorfor de er på jobb, og som tør å tenke utenfor boksen, sier branninspektør Øyvind Nermoen.

- Vi må ikke stadig minne hjelperne på hva de ikke har lov til, vi må ha ledere og kolleger som minner om hva de har lov til. Mye godt engasjement hos nyutdannede sosionomer, sykepleiere, brannmenn og andre stagnerer i redselen for å gjøre feil. Har du hjerte på rette staden så får du gjort mye godt uten tvang og sanksjoner.

Les også

LES OGSÅ: Den uutholdelige stanken fra leilighet 403

Etter at reportasjeserien “Når alt rakner” ble publisert, har Nermoen og hans kolleger reist på kryss og tvers for å fortelle om sine arbeidsmetoder.

Tok fyr nasjonalt

– Vi har jobbet slik i mange år, men det tok fyr nasjonalt etter at reportasjene ble publisert. Før prisen ble delt ut torsdag var de i Lillehammer, en kollega var i Egersund. De har fortalt om sine metoder Helse og omsorgsdepartementet og til ledelsen i Direktoratet for sikkerhet og samarbeid.

– Vi har truffet en nerve, og vi fortsetter å jobbe for å redde liv, sier Øyvind Nermoen.

Publisert: