Rennesøy-ordføraren fryktar Sp-flukt i Nye Stavanger

RENNESØY: Ordførar Dagny S. Hausken(Sp) er redd samanslåinga med Stavanger og Finnøy vil føra til at mange Sp-folk frå Rennesøy ikkje stiller til val i 2019.

Publisert: Publisert:

I Senterpartiland: Rett fram ser du Fjøløy, til høgre ligg Utstein Kloster. Ivar Finnesand(Sp) står på ein grushaug på garden sin på Mosterøy og peikar utover øyriket. Foto: Pål Christensen

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Storkommune-motstandar Dagny S. Hausken har vore ordførar på Rennesøy sidan 2011. Nå har ho to år att. Foto: Pål Christensen

Sjøl veit ho ikkje om ho stiller:

– Det blir veldig krevjande. Folk frå Rennesøy vil forventa at me herifrå skal jobba for Rennesøy på same måte som hittil. Men det kan me jo ikke; i den nye kommunen må me jobba for heile kommunen. Politikk er svært arbeidskrevjande. Eg har vore med lenge: Når eg er ferdig her, er det 16 år sidan eg kom inn i kommunstyret.

22,3 prosent av veljarane i Rennesøy stemte Sp ved sist lokalval. Ho og Senterpartiet på Rennesøy kjempa mot kommunesamanslåinga.

– Mindre freistande å stilla til val i Nye Stavanger enn om Rennesøy hadde vore eigen kommune?

– Det blir noko heilt anna.

– Det er ille hvis folk ikkje stiller. Det kan bli den største faren. Eg åtvarar mot det. Nye Stavanger kjem til å trengja Senterpartiet meir enn nokon gong. Foto: Pål Christensen

– Den største faren

– Senterpartiet har mange gode folk her. Det er nå utruleg viktig at dei stiller seg til disposisjon. Samstundes kan eg forstå at folk kan vera slitne i den lange og tunge prosessen om kommunesamanslåing. Mange brenn for lokalsamfunnet, og kanskje ikkje like mykje for storkommune, held Hausken fram.

– Burde ikkje du ha gått føre som eit godt eksempel?

– Det er sant, men eg må vurdera heile situasjonen min totalt. Men det er ille hvis folk ikkje stiller. Det kan bli den største faren. Nye Stavanger kjem til å trengja Senterpartiet meir enn nokon gong. Folk i alle delane av den nye storkommunen treng folkevalde som er opptekne av godt lokaldemokrati og gode tenester til folk nær der dei bur, svarar ho.

Mjølking, foring, måking. Ivar Finnestad må gjera ferdig morgonstellet i fjosen før han kan snakka med mediefolk. Foto: Pål Christensen

Treng nye krefter

Bonde og Senterpartiveteran Ivar Finnesand (58) poengterer det same.

Han har vore med i kommunstyret i Rennesøy i fem periodar.

– Stiller du?

– Eg trur nokon har hinta om at eg bør sitja i nominasjonskomiteen, eg veit ikkje kva det er signal om, flirer han. (Det er sjeldan at dei i komiteen sjøl står på lista, red.anm).

– Me må prøva å få med nye, unge krefter, me treng ikkje satsa på dei over 60, legg han til. Sjølv blir han 60 år valåret 2019.

Ivar Finnesand (58) vil ha med nye, unge krefter på Sp si liste ved valet i 2019. Foto: Pål Christensen

Har mista lysta

Dei tre andre i Sp si kommunestyregruppe på Rennesøy, vil dei vera med vidare?

– Sjansen er større for at eg ikkje blir med, enn for at eg blir med, svarar Arne Marton Reianes.

– Kvifor?

– Eg er ikkje motivert. Du må jo ha lyst, det krev mykje tid. Det var meir interessant å vera med slik me har det nå, med eigen kommune. Då har du større påverknadskraft.

– Det får me ta stilling til når så langt kjem, melder Magnus Hodnefjell.

– Så lenge eg ikkje har svart nominasjonskomiteen, vil det vera feil å svara Aftenbladet, er meldinga frå Øydis Helene Westersjø.

Ingvill Jørgsensen, lokallagsleiar i Stavanger kjem med denne oppmodinga:

– Det er viktig at Sp-folk i både Rennesøy, Finnøy og Stavanger er aktive og stiller. Viss ikkje, har me ingen påverknad.

I Forsand er ordførar Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) den eineste i formannskapet som seier klart ja til attval i Nye Sandnes.

Les også

Forsand-topper nekter å følge etter Dagestad til Sandnes

– Mange i Senterpartiet i Rennesøy var trøytte og leie etter kampen mot kommunesamanslåing, men nå må me gjera det beste ut av situasjonen, seier Finnesand. Foto: Pål Christensen

Lik fordeling

Senterpartiet det nest største partiet i Rennesøy (22,3 prosent ved sist val) og i Finnøy (20 prosent. Her har Sp varaordføraren, Odd Bleie).

I Stavanger er Sp eit av dei minste partia; 1,8 prosents oppslutnad ved valet i 2015.

Kvart av lokallaga i dei tre kommunane har rundt 50 medlemmer.

– Derfor startar me i Sp med lik fordeling, her blir det ikkje kraftig Stavangerdominans som i Ap og Frp, seier Finnesand.

Han er med i eit interimstyre med to frå kvart av dei tre laga. Dei har blitt samde om at også nominasjonsnemda skal ha to frå kvar kommune. Valnemnda til nytt styre skal ha ein frå kvar av dei tre. På eit felles medlemsmøtet den 28. februar, skal desse to nemdene veljast. Nytt styre skal veljast på felles årsmøte til hausten.

Lokalkunnskap

– Me treng erfaringa og kunnskapen våre folk har både i Stavanger, Finnøy og Rennesøy. Me veit jo ikkje kva folk på Hinna og Tasta er opptekne av, og folk på Hinna og Tasta veit vel heller ikkje kva som er viktig for dei på Fjøløy og Bru, seier Finnesand.

– Bør det også vera ein frå kvar av dei tre på dei tre topp-plassane på Senterpartiet si liste i 2019?

– Fyrst må me bli samde om kor mange som skal stå på sikker plass, svarar Finnesand.

Vallista skal vera klar i oktober, nominasjonsmøtet blir i november.

Kvadsheim er ikkje lei

Bjarne Kvadsheim synes det er «frykteleg gildt» og «veldig interessant» å vera folkevald. Foto: Fredrik Refvem

Bjarne Kvadsheim er den einaste representanten frå Sp i Stavanger bystyre. Han har vore med sidan 1995. Stiller han i 2019?

– Eg gir mitt svar til nominasjonskomiteen, startar Kvadsheim, men når Aftenbladet spør kva som talar for og mot, kjem det temmeleg klart fram at han har mest lyst til å halda fram. Han stortrives i politikken og har håp om at Sp i Nye Stavanger skal få inn fire representantar. Det som skal til for å greia det, er at like mange stemmer Sp i 2019 som ved sist stortingsval:

- Då vil jo Sp bli ei kraft, ikkje bare fordi me er flinka til å manøvrera oss innn i posisjonar, men fordi me har fire representantar. Hvis eg då seier ja, og får med tre andre, då er snakk om byggja laget og byggja opp den som skal bera arven vidare. Her er mange flinke unge folk i Senterpartiet; Hallvard Bøe frå Finnøy, nestleiar i Rogaland Senterungdom, for eksempel.

Rennesøy-ordførar Dagny Sunnanå Hausken likar dårleg at ho ikkje er med i arbeidsutvalet for Nye Stavanger. Foto: Pål Christensen

«Heilt på trynet»

Hausken er den einaste ordføraren i dei tre kommunane som ikkje er med i arbeidsutvalet for Nye Stavanger (sjå fakta).

– Eg synes det er merkeleg, unaturleg, ja «heilt på trynet». I starten av denne perioden samarbeidde Sp, KrF og Ap. Så brøyt Ap samarbeidet. Då gjekk KrF saman med Høgre og Frp og danna nytt fleirtal. Dei tok så alle posisjonane i arbeidsutvalet. Lokalsamfunnsforeninga på Rennesøy gjennomførte ei innbyggjarundersøking om kommunesamanslåinga. Den viste at det var fleirtal mot. Senterpartiet si gruppe sa ja, det er greit de gjennomfører undersøkinga. Det mislikte dei andre partia.

– Dei meinte at i arbeidet med samanslåinga kunne ein ikkje ha med ein ordførar som stritta mot?

– Det er underleg. For nå me representerer halvparten av innbyggjarane her sitt syn, burde dei ha tolt å ha med ein kritisk stemme i arbeidsutvalet, seier Hausken.

Publisert:

Les også

 1. Rennesøy og Finnøy skvist i nye Stavanger Ap og Frp

 2. Venstre på Finnøy skal ikke måtte svi for at Skartveit er ute

 3. KrF får nøkkelrolle i Nye Stavanger

 4. Hun er den nye sjefen for 2900 ansatte i skole og barnehage

 5. Rennesøybonde kan bli varaordførar i Nye Stavanger

 6. – Alfa og omega for å lukkast med Nye Stavanger

 7. Slik vil han skape Nye Stavanger

 1. Nye Stavanger kommune
 2. Finnøy
 3. Rennesøy
 4. Stavanger
 5. Dagny Sunnanå Hausken