• (Bak fra venstre) Rune Askeland, Anne Kristin Bruns, Sissel Knutsen Hegdal, Christian Wedler og Terje Eide, ser på når (foran fra venstre) Trym Saga Knutsen viser Ellen Larsen, Yahya Kananesa Keya og Mikkel Tangrås E. Hansen hva han har arbeidet med på maskinen. Fredrik Refvem

Bærbare maskiner til alle grunnskoleelever i Stavanger

STAVANGER: Elever på ungdomsskolen og på mellomtrinnet har fått egen Chromebook til bruk i skolen, nå får også elevene på grunnskolen. Og det ett år før tiden.