• Trond Nerdal er misfornøyd med navnet Vestland fylke. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, til venstre, fylkesvaraordfører Marianne Chesak og resten av fylkesutvalget behandle saken 15. mai. Ove Heimsvik

Skal det nye nabofylket i nord få lov å kalle seg Vestland?

Nei, svarer Rogalands fylkesrådmann Trond Nerdal. Han går inn for å be Stortinget sette et annet navn enn Vestland på det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane.