Her skal nye Gamlingen ligge

Du får utsikt mot Mosvatnet mens du svømmer.

Publisert: Publisert:

Man får god utsikt under svømmeturen i nye Gamlingen. Prosjektleder Bernt Krogh i Stavanger kommune viser fram den endelige tomten. Foto: Tommy Ellingsen

Hilde Moi
Journalist

— Vi har valgt tomten nettopp fordi du da har den utsikten, sier Bernt Krogh, prosjektleder i Stavanger kommune.

Gamlingen skal ligge vis a vis Brustadbua på Mosvatn-siden av Ullandhaugveien. Anlegget ligger nær veien, men ved å beskjære noen trær, vil de svømmende få utsikt til Mostvatnet. Parkering vil i reguleringsplanen bli foreslått ved SIF-huset.

Dyrere enn antatt

Den nye Gamlingen kommer til å koste rundt 85 millioner kroner før eventuelle rekkefølgekrav. Det gamle overslaget lå på 71 millioner.

— Som svømmehallene på Hundvåg og Kvernevik, vil også Gamlingen bli litt dyrere enn antatt, sier Krogh. Da anbudet på svømmehallene ble åpnet viste det seg at estimatet var omtrent 10 prosent for lavt.

Gamlingen har i dag nærmere 100.000 besøkende årlig, og man regner med at besøkstallet vil øke når det nye anlegget åpner.

Nye krav

Oppdraget fra politikerne er å flytte Gamlingen, ikke å utvide det. Likevel blir noen av rommene større enn de er på gamle Gamlingen.

"Deler av eksisterende anlegg er svært dårlig vedlikeholdt og forfallent, og rommene tilfredsstiller ikke gjeldende forskrifter og krav, " heter det i rådmannens saksfremlegg til politikerne.

— Kravene til universell utforming er annerledes i dag enn i 1956 da det gamle anlegget ble bygget. Selve bassengene vil være like i størrelse, men utformingen av servicebygget blir større og annerledes, sier Krogh.

Treningsrommet er blant rommene som blir større.

— Det brukes så mye at det er oppjustert, sier Krogh.

Badstuer

Garderobene skal være så store at de kan romme to skoleklasser. Man skal kunne gå direkte fra et dusjareal og ut i bassengområdet. I det nye anlegget planlegges også to nye badstuer, en for kvinner og en for menn. Det blir i tillegg en fellesbadstue, som i dag. Det planlegges også en egen garderobe for bevegelseshemmede.

Størrelsen på bassengene blir som i dag. Det nye barnebassenget skal utformes slik at også helt små barn kan bruke det. Det skal være overvåkningskamera i begge bassengene.

Og for de som ikke vil svømme, skal det være en liten tribune innfelt i terrenget ved bassenget.

Arealet på den nye tomta blir omtrent som den gamle, som er på 6300 m2. Les også:

Publisert: