• Sahfana M. Ali og Ap ville at kommunen skulle drive intermediær avdeling videre alene, uten sykehuset. Jarle Aasland

Heftig strid om sykehjemsplasser

Cecilie Bjelland (Ap) satte sinnene i kok i H og V da hun hevdet at posisjonen vil spare penger på å avvikle intermediær avdeling.