• Disse løpesedlene var det som ble lagt i postkasen på Ganddal ogi Oltedal.

Høyreekstreme kan få besøk

Borgervernet Rogaland hadde tirsdag 86 medlemmer og fire administratorer på facebook.Politiets sikkerhetstjeneste registrerer lav aktivitet blant høyreekstreme grupper i Norge