Ta det rolig skolefolk, pengene kommer

Skal vi tro politikerne, blir det ingen krise i skolen som følge av budsjettet i Stavanger. Politikerne beroliget skolefolket med at pengene kommer.