Det blir høyskoleutdanning i Bjerkreim

Nå skal næringslivet i Bjerkreim lære om nyskapning og utvikling. Et spleiselag skal bruke 600.000 kroner på å skolere 30 bjerkreimbuer.