Bodde noen her?

Ved badeplassen nord for Dale sykehus ligger det en nedgravd gamme-liknende konstruksjon. Hva er dette?