• Helge Steinsvåg (Strand), til venstre, Trine L. Danielsen (Hjelmeland) og Ole Tom Guse (Forsand) er foreløpig ordførere i hver sin kommune. Både kommunevalget og kommunereformen kan endre på det. Kristian Jacobsen

Hjelmeland–ja til storkommune

Med knappest mulig flertall har kommunestyret i Hjelmeland sagt ja til storkommune i Ryfylke sammen med Strand og Forsand. Dermed har alle tre gjort positive vedtak.