• Solas Høyre-ordfører, Ole Ueland, er helt uenig med Sandnes Høyre som vil avvikle Forus Næringpark AS, men Bærheimområdet som ligger i Sandnes kommune, vil han gjerne overta. Lars Idar Waage

Han vil ikke røre Forus Næringspark

Høyreordfører Ole Ueland i Sola har ingen sans for Sandnes Høyres tanker om at det er på tide å avvikle Forus Næringspark AS. Han støtter helhjertet Stavanger Høyres styreformann i selskapet, John Peter Hernes.