• Ådne Håland er leder for friområdeprosjektet som bystyret har bestemt skal gjennomføres før utgangen av 2022. Det er også politisk bestemt at kommunen skal erverve arealene, ikke leie dem, både i 2001 og på ny i 2007.

- Vi må eie friområdene

Å inngå leieavtaler med grunneiere er dyrt og tungvint. Å erverve arealene er mye bedre og billigere for kommunen, mener Ådne Håland, leder for friområdeprosjektet.