• Fra Hunnedalen lørdag. Pål Christensen

Følger med på rasfare i Hunnedalen og Sirdal

— Vi følger med på rasfaren i høyere liggende strøk. Det gjelder spesielt fra butikken på Sinnes til Ådneram og øverst i Hunnedalen, forteller Fred Jonny Wikøren.